TEst

Lansering – Grønne elektriske verdikjeder som eksportmulighet

19. august, 2020

TBA

TBA

19. august, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Onsdag 19. august kl 10:30-12 presenteres et bredt forankret arbeid som viser at elektrifisering av verdens energisystemer representerer store muligheter for Norge.

Norske aktører kan skape solide konkurransefortinn innenfor en rekke forretningsområder med store internasjonale markeder. Hvis vi satser og lykkes, kan det skapes store verdier samtidig som vi etablerer nye arbeidsplasser og tiltrekker oss investeringer fra utlandet.

Du får presentert nye tall for hvilket potensial dette innebærer for norske bedrifter, og hva som skal til for å utløse potensialet. 

Arbeidet er utført som et samarbeid mellom sentrale aktører i energi og industri: Agder Energi, BKK, Elkem, Enova, Equinor, Hafslund E-CO, Havila, Hydro, IFE, Kongsberg Digital, Scania, SINTEF, Statkraft, Statnett, Veidekke og NHO. LO har deltatt som observatør. I tillegg har mange andre bedrifter vært delaktig i ulike deler av arbeidet.

Her finner du program og påmelding.

Del: