Konferanse

Hydrogenkonferansen 2023

24. august, 2023

10:30-16:15

Tekno Arena Energihuset, Bodø

24. august, 2023

10:30-16:15

Tekno Arena Energihuset, Bodø

Bærekraftig framtid 2023!

Hydrogen er en viktig driver i det grønne skiftet. Det gir muligheter for ny verdiskaping og nye etableringer. Samtidig er det en viktig driver for reduksjon av klimagassutslipp i transportsektoren.

Du møter blant annet klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Wilfred Nordlund – leder for næringskomiteen på stortinget og generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Få med deg årets hydrogenkonferanse i Bodø!

Hydrogenkonferansen arrangeres i samarbeid med ACT Kunnskapsparken Helgeland, Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), NHO Nordland, Glomfjord Hydrogen, Bodø Næringsforum og Energi i Nord.

Del: