Webinar

Hvordan sikre fornybar energi til sjømatnæringen fram mot 2040?

13. desember, 2023

11:00-12:00

Webinar

13. desember, 2023

11:00-12:00

Webinar

Hva hindrer tilgang på energi, hva er dagens status og hvordan er mulighetene for alternative energiløsninger frem mot 2040?

Del: