TEst

Frist obligatorisk skisse før søknad til Grønn plattform 2022

4. mai, 2022

TBA

TBA

4. mai, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Grønn plattform-satsingen videreføres og gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. Det er i år øremerket 750 millioner til 3-årige samarbeidsprosjekter.

Dersom man ønsker å sende en hovedsøknad, må man først sende inn obligatorisk skisse innen 4. mai 2022. Hovedsøknaden har frist i september 2022. Tildelinger skjer i desember 2022 slik at prosjektene kan starte tidlig i 2023.

Mer informasjon om skisseutlysning finner du på sidene til Forskningsrådet.

Klyngen ser på aktuelle initiativer for 2022, og ønsker gjerne å høre fra de som har ideer til prosjekter eller grønne ambisjoner som kan løses i samarbeid med andre.

Kontakt prosjektleder i RENERGY, Thomas Bjørdal: 
958 93 289 | thomas@fi-nor.no

Del: