TEst

Fremtidens transport, mobilitet og samferdsel i Trøndelag og Europa

1. juni, 2022

TBA

TBA

1. juni, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Trøndelag Fylkeskommune har et uttalt mål om å bli en klimanøytral region allerede i 2030, inkludert innen transport. Om vi skal nå klimamålene er det derfor behov for radikale adferdsendringer og omstilling.

01.–02. juni 2020 | Scandic Lerkendal, Trondheim

Arrangementet vil se nærmere på spørsmål som:

 • Hvorfor og hvordan skal transportsektoren omstilles?
 • Hvordan ser fremtidens mobilitet ut i Trøndelag?
 • Hvilke styrker og fortrinn besitter trønderske aktører allerede?
 • Hvordan kan EU-forskning bidra til grønnere og smartere mobilitet i Trøndelag?

Trykk her for gratis påmelding

Program – 1 juni: Fysisk på Scandic Lerkendal og digital stream

 • 10.30-10.45 – Åpning (kaffe og registrering fra 1000)
 • 10.45-11.00 – Veien mot klimanøytral transport og mobilitet
  • Dialog mellom Maja Bakran, Deputy Director, DG MOVE (Directorate General Mobility and Transport) hos Kommisjonen og Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd ved Norges Delegasjon til EU. Moderert av Åse Erdal, spesialrådgiver EU/EØS i KS
 • 11.00-11.15 – Hvordan jobber en av Trøndelags største kollektivaktør med å nå målene? – Grete Fuglem Tennås, konstituert administrerende direktør AtB
 • 11.30-12.30 – Lunsj
 • 12.30-13.40: Kan Trøndelag lede an som tilrettelegger for fremtidens mobilitet og persontransport?
  • Eksempler fra +CityxChange – skalerbare og replikerbare e-MaaS-løsninger
   Tom Jensen, seniorrådgiver +CityxChange og Trondheim kommune
  • Autonome løsninger i et moderne mobilitetssystem
   Erik Dyrkoren, CEO Zeabuz
  • Ligger løsningen på fremtidens mobilitetsutfordringer hos Smart Mobility Norway?
   Torhild Aarbergsbotten, Avdelingsleder Innovasjon i offentlig sektor, Proneo
  • Smart og grønn mobilitet for distriktsområder
   Amela Karahasanovic, Sjefforsker i SINTEF Digital
  • Marked, betalingsvilje og forretningsmodeller
   Nord Universitet

   Innleggene etterfølges av en paneldebatt på 15-20 minutter. Moderator er Susanne Bratli, daglig leder Innherred Regionråd
 • 14.00-15.00 – Varetransport i et nullutslipps-samfunn
  • Energi, elektrifisering og infrastruktur, hva må egentlig til?
   Bernhard Kvaal, Senior prosjektleder TrønderEnergi
  • Grønn og ren luftfart
   Tor O. Iversen, Project Manager Green Flyway
  • Fremtidens havner og skipsfart
   Kirsti Østensjø, Markedssjef Trondheim Havn
  • Grønn transport på vei og bane
   Jørn Arvid Endresen, Direktør ASKO Midt-Norge

   Innleggene etterfølges av en paneldebatt på 15-20 minutter.
   Moderator er Ole Svendgård, cluster manager RENERGY – Renewable Eneregy Cluster
 • 15.00-15.15 – Informasjon om FoI-muligheter i Horisont Europa – en smakebit på dag 2 – ved Forskningsrådet og Innovasjon Norge
 • Kl. 15.15 – Avslutning og oppsummering

Program – 2 juni: Kun fysisk på Scandic Lerkendal

Hvordan kan EU-forskning bidra til grønnere og smartere samferdsel i Trøndelag?

 • 09.30-10.00 – Kaffe og registrering
 • 10.00-10.05 – Velkommen til dag 2 ved Trøndelags Europakontor
 • 10.05 – Introduksjon til klynge 5 og EUs samfunnsoppdrag om klimanøytrale og smarte byer i Horisont Europa – muligheter innen transport, mobilitet og samferdsel
  • Tor Ivar Eikaas, NCP Internasjonalisering under Climate, Energy and Mobility
 • 10.50 – Q&A
 • 11.05-11.20 – Pause
 • 11.20-11.30 – Presentasjon av Horisont Trøndelag-nettverket – Stein Ivar Mona, Trøndelag Fylkeskommune
 • 11.30-11.40 – Presentasjon av ITS Horizon-nettverket – TBA
 • 11.40-11.50 – Trønderlaget og betydningen av Horisont Europa for regional innovasjonskraft – Marie Bysveen, SINTEF Energi
 • 11.50 – Lunsj
 • 12.50 – Prosjektverksted: Horisont Trøndelag-prosjektverksted ved Forskningsrådet, Innovasjon Norge, SINTEF, Trøndelag Fylkeskommune og Trøndelags Europakontor
 • 15.30 Avslutning

Del: