TEst

Fleksibilitet i distribusjonsnettet – Hvordan kan fleksibilitet i nettet bidra til en bærekraftig elektrifisering?

20. april, 2021

TBA

TBA

20. april, 2021

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Hvilke løsninger og teknologier forskes det på i dag, finnes det uutforskede muligheter vi bør se nærmere på, og er fleksibilitet alltid et godt alternativ til nettutbygging?

FME CINELDI, sammen med Smartgridsenteret, inviterer til et åpent webinar for å diskutere og utforske disse spørsmålene.

Mer informasjon og påmelding her: https://www.sintef.no/arrangementer/apent-webinar/

Del: