TEst

Enovakonferansen 2020

28. januar, 2020

TBA

TBA

28. januar, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Enovakonferansen samler hvert år 800 deltakere fra privat næringsliv og offentlig sektor.

2020 markerer startskuddet på et svært viktig tiår. Innen 2030 skal Norge og Europa ha kuttet utslippene med 40 prosent samtidig som omstillingen mot lavutslippssamfunnet må være i gang for fullt. Hvordan forene disse to krevende målene? Går de hånd i hanske eller kan jakten på raske utslippskutt stå i veien for de store forandringene et lavutslippssamfunn krever av oss? 

Hva er veivalgene som sikrer at vi når begge målene? Hvor er det viktig å ikke trå feil? Hvilke teknologiske og sosiale innovasjoner må vi se de neste 10 årene i transportsektoren, byggsektoren, industrien, energisystemet og hos forbrukerne? 

Hvor må bedriftene være i 2030 for å være rustet for lavutslippssamfunnet? Hva er trendene som vil prege de ulike markedene, og hva blir konsekvensen for bedriftene som ikke henger med på utviklingene? Og hva må vi gjøre i 2020? 

Mer informasjon, foredragsholdere og oppdatert program på Enovakonferansens nettside: https://www.enova.no/enovakonferansen/

Del: