TEst

Effekter og resultater av innovasjonsprosjekter

7. september, 2022

TBA

TBA

7. september, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

På vegne av regjeringen og 15 departementer investerer Forskningsrådet mer enn 10 milliarder kroner i året i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det er et økende krav om å vise fram effekter og nytte av offentlige midler. Kan vi måle resultater og effekter av Forskningsrådets investering i innovasjonsprosjekter? Hvilke metoder bruker Forskningsrådet for å måle resultater og effekter av investeringer i innovasjonsprosjekter?

Gjennom en årrekke har Møreforsking innhentet informasjon om resultater av innovasjonsprosjekter i næringslivet for Forskningsrådet. Jobben er nå overtatt av Samfunnsøkonomisk analyse, i samarbeid med Møreforsking. Årets rapport om resultater og effekter av Forskningsrådets prosjektstøtte er i ferd med å ferdigstilles, og resultatene presenteres i dette seminaret.

Nytt av året er at andre typer prosjekter enn rene næringslivsprosjektene også er inkludert. Det samme gjelder informasjon fra samarbeidspartnerne i prosjektene. Disse elementene er fortsatt i støpeskjeen men forventes å gi nyttig informasjon om utviklingen i påfølgende årganger.

Passer for: Departementer som finansierer innovasjonsprosjekter, andre finansiører som vil dokumentere resultater og effekter, næringsliv som vurderer å søke midler til innovasjonsprosjekter

Påmeldingsfrist: 6. september.

Del: