Digitalt seminar: Energioptimalisering av oppdrettsanlegg

26. januar

09:00 - 11:00

Digitalt arrangement

For å kunne sikre bærekraftig vekst og produksjon i oppdrettsnæringen må det rettes et fokus mot energibehov og-forbruk. Havbruksnæringen er storforbruker av fossile energikilder, og har stort potensiale for å kutte i utslipp.

Som en del av prosjektet Energi i Havbruk publiserer RENERGY, i samarbeid med NCE Aquatech Custer, en rapport om energioptimaliserende tiltak for oppdrettsanlegg. På dette digitale seminaret vil vi presenterer hovedlinjene fra rapporten. I tillegg vil det bli innlegg fra og diskusjon med sentrale aktører fra havbruksnæringen, leverandørsiden og ENOVA.

  • Trykk her for påmelding
  • Påmeldingsfrist: 25. januar 2021
  • Deltakere vil få tilsendt lenke til Teams-webinar når det nærmer seg.

Program

  • Velkommen | Kristian Henriksen, NCE Aquatech Cluster og Thomas Bjørdal, RENERGY
  • Energiomlegging i praksis | Ragnar Sæternes, SinkabergHansen AS
  • Energibruk i virkeligheten | Øyvind Bakke i Fjord Maritime
  • Rapportpresentasjon – Energioptimalisering ved oppdrettsanlegg | Thomas Bjørdal, RENERGY
  • Virkemidler – pisk eller gulrot? | Diskusjon med Marit Sandbakk i Enova
  • Klimaplan – muligheter for havbruksnæringen? | Diskusjon med Stortingsrepresentant Liv Karin Eskeland og Aina Valland i Sjømat Norge
  • Oppsummering og avslutning

Del:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email