TEst

DeepWind kick-off

15. januar, 2020

TBA

TBA

15. januar, 2020

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

NTNU og SINTEF, i samarbeid med energinettstedet enerWE, inviterer til DeepWind kick-off.

Gratis kick-off for alle som er interessert i havvind!

Påmeldingsfrist: 08.01.2020

Trykk her for mer informasjon og påmelding.

Tema:

 • Hvordan kan vi sammen sørge for bærekraftig utbygging av havvind?
 • Hvor stort er potensialet om vi lykkes?
 • Kan vi finne nye samarbeidsarenaer for å skape norske arbeidsplasser innen havvind?

Program:

Moderator er Anders Lie Brenna, enerWE

 • 13:00 Velkommen
 • 13:10 Vårt fortrinn er kunnskap, Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
 • 13:20 Bankene sier de er i gang med det grønne skiftet – Hva tenker de om havvind? Einar Kilde Evensen, DNB
 • 13:30 Lønnsomhet i havvind Hanne Wigum, Equinor
 • 13:40 Stor verdiskaping i Norge: Er det bare drøm og fantasier? Knut Vassbotn, Aker Solution
 • 13:50 Kan vi kopiere oljeeventyret? Idar Kreutzer, Finans Norge
 • 14:05 Pause, kaffe og noe å bite i
 • 14:20 3+3 gode råd for havvind John Olav Tande, SINTEF og Johan Hustad, NTNU
 • 14:30 Debatt Havvind – potensialet for industrien og premisser for sambruk til havs (3 minutters innledning + samtale) Idar Kreutzer, Finans Norge, Hanne Wigum, Equinor, Knut Vassbotn, Aker Solution, Otto Gregussen, Norges Fiskarlag, Jon Evang, Zero, Karoline Andaur, WWF
 • 15:30 Program avsluttes
 • 15:30 enerWE-podcast – Intervju med innledere og debattanter

Del: