TEst

Brenselceller for maritime applikasjoner

7. april, 2022

TBA

TBA

7. april, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

I kappløpet mot klimamålene er transport en av sektorene man må rette oppmerksomheten mot. Skipsflåten står for en anselig andel av utslippene og en reduksjon av fossilt drivstoff vil ha store, positive, innvirkninger. Norsk Elektronisk Komite (NEK) retter oppmerksomheten mot brenselsceller som alternativ til diesel i framdriften av skip og inviterer til webinar.

Program:
09:00 – Velkomst
09:10 – Myndighetskrav
09:30 – Brenselceller for maritime applikasjoner
09:50 – Kaffepause
10:00 – Hydrogensikkerhet på skip
10:20 – Standardisering av brenselceller for maritime applikasjoner
10:40 – ShipFC prosjektet
11:00 – Avslutning

Mer informasjon om program og påmelding finner du på sidene til NEK.

Del: