TEst

Blå Konferanse

22. november, 2022

TBA

TBA

22. november, 2022

TBA

TBA

Mer informasjon kommer

Med blått blikk mot ei grønnere framtid

Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og næringsliv viser her hvor fine samarbeidsformer vi klarer å skape, og hvor viktige vi er for hverandre. Rekruttering, samhandling, alternative energiløsninger, finans, fiskehelse, framtidsperspektiv og sirkulærøkonomi er emner blant de tema vi belyser, med andre ord; noe for enhver.

  • Dato: 22. og 23. november 2022
  • Sted: Kystmuseet Norveg, Rørvik
  • Påmelding og mer informasjon finner du her: https://blakonferanse.no/

Hydrogen – morgendagens klimaløsning for maritim sektor og industrien

Norge er en energi- og skipsfartsnasjon og har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen.

Hydrogen og grønn maritim industri er to av syv satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag.Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik med opptil 125,7 millioner kroner.

I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg, for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy.

Del: