Blå Konferanse

22. november

Hele dagene

Kystmuseet Norveg, Rørvik

Med blått blikk mot ei grønnere framtid

Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og næringsliv viser her hvor fine samarbeidsformer vi klarer å skape, og hvor viktige vi er for hverandre. Rekruttering, samhandling, alternative energiløsninger, finans, fiskehelse, framtidsperspektiv og sirkulærøkonomi er emner blant de tema vi belyser, med andre ord; noe for enhver.

  • Dato: 22. og 23. november 2022
  • Sted: Kystmuseet Norveg, Rørvik
  • Påmelding og mer informasjon finner du her: https://blakonferanse.no/

Hydrogen – morgendagens klimaløsning for maritim sektor og industrien

Norge er en energi- og skipsfartsnasjon og har gode forutsetninger for å lede an i teknologiutvikling for den grønne omstillingen.

Hydrogen og grønn maritim industri er to av syv satsingsområder i veikartet for et grønt industriløft som regjeringen lanserer i dag.Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Rørvik med opptil 125,7 millioner kroner.

I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg, for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy.

Del: