Lunsjseminar

Ammoniakk for grønn skipsfart

17. januar, 2024

11:00-14:00

DIGS, Trondheim

17. januar, 2024

11:00-14:00

DIGS, Trondheim

Ammoniakk anses som et av de viktigste fremtidige grønne drivstoffene for maritim sektor. Sammen med Maritimt Forum Midt-Norge inviterer RENERGY til seminar med innlegg fra noen av de mest sentrale aktørerne innen verdikjeden for ammoniakk.

I juli i år satte global skipsfart nye klimamål. Avtalen mellom medlemmer i den Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen (IMO) har ambisjoner om utslippsfri skipsfart innen 2050, i tillegg til store kutt innnen 2030 og 2040. Skal målene nås, trenger vi utslippsfrie drivstoffalternativer.

Ammoniakk som drivstoff er ansett som et lovende alternativ som kan kutte utslipp både i skipssegmentet og offshoresektoren. I seminaret vil vi få høre fra sentrale aktører i verdikjeden for ammoniakk. Hva er status, og hvilke utfordringer og muligheter eksisterer?

I seminaret vil vi høre fra følgende aktører:

Kongsberg Maritime er en av verdens fremste maritime teknologiselskaper og skipsdesiner av offshorefartøy. De er med på utvikling av ledende fartøy som kan ta i bruk ammoniakk som drivstoff, og vi vil få høre mer om deres løsninger.

Azane Fuel Solutions, et norsk selskap som utvikler verdens første bunkringsterminal for ammoniakk, har signert intensjonsavtale med det franske selskapet Amogy som utvikler ammoniakk-til-kraftteknologi. De vil fortelle om samarbeidet og det kommersielle potensialet ved å kombinere løsningene.

SEAM utvikler hybride og helelektriske løsninger til skip og maritim virksomheter. Selskapet er blant annet involvert i utvikling av verdens første ammoniakkdrevne slepebåt. SEAM vil fortelle om hvordan deres løsninger kan muliggjøre ammoniakk som løsning for skipsfart.

Ammoniakk er ikke en problemfri løsning, og flere sikkerhetsufordringer må løses. Vi vil få høre fra Sjøfartsdirektoratet og DNV som har utviklet og revidert retningslinjer for sikkerhet rundt bruk av ammoniakk som marint drivstoff. I tillegg har vi med Vysus Group som vil gi innblikk i ulike sikkerhetsmomenter gjennom verdikjeden for ammoniakk.

ENOVA har nylig lansert et nytt støtteprogram for prosjekter som sakl ta i bruk ammoniakk som drivstoff i fartøy. Vi vil få høre hvordan ENOVA sitt program kan være me å realisere en ny fungerende verdikjede fr ammoniakk i maritim sektor.

PROGRAM:

11:00 – Velkommen og introduksjon

ALTERNATIVE DRIVSTOFF OG AMMONIAKKS ROLLE
Oddmund Føre, Leder for shipping og offshore i Rystad Energy

RISIKO OG SIKKERHET GJENNOM VERDIKJEDEN FOR AMMONIAKK
Kees Van Wingerden, VP Industrial Risk i Vysus Group

11:30 Lunsj

12:00 Del 2

TEKNOLOGI FOR UTSLIPPSFRI AMMONIAKK I FARTØY
Jeremy Mazzilli, VP of Commercial i Amogy

UTVIKLING AV KRAFT-, AUTOMASJON- OG SIKKERHETSSYSTEMER FOR AMOGY 1MW DEMONSTRASJONSFARTØY
Pål Gunnar Eide, R&D Manager i SEAM

AMMONIAKK-TANKANLEGG FOR SKIP
Audun Jetlund, Principal Engineer i Kongsberg

REGELVERK OG GODKJENNINGSPROSESS FOR BRUK AV AMMONIAKK SOM DRIVSTOFF
Simen Diserud Mildal, Ansvarlig for grønn skipsfart i Sjøfartsdirektoratet

12:50 Kaffepause

13:05 Del 3
SIKKER OG EFFEKTIV AMMONIAKKBUNKRING

Steinar Kostøl, VP Projects & Products i Azane

STORSKALA PRODUKSJON I GLOMFJORD OG TROMSØ
Stephan Klepsland,  Styreleder i Neptun Tromsø

VEIEN TIL NULLUTSLIPP: ENOVAS EKSISTERENDE OG NYE STØTTEPROGRAMMER
Elin Ulstad Stokland, Seniorrådgiver i ENOVA

PANELDISKUSJON

14:00 Slutt

Del: