Nytt RENERGY-prosjekt skal sikre mer kraft

Publisert 27/05/2024

RENERGY samler klyngen til et skikkelig kraftløft for samarbeidsbasert innovasjon.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en fast-track for skalering av forskning og innovasjon for hurtig å få opp energiløsninger som løser kraftutfordringen, eller kraftkrisen vi står i og overfor.

— Vi må få mer kraft tilgjengelig, smartere utnyttelse av kraften i lokale energisystemer, og mer optimal utnyttelse av kraftnettet, sier klyngeleder Thomas Bjørdal.

Satsingen «Mer kraft til industri og utslippskutt» skal finansieres av medlemskontingent, gjennom søkte EU midler, og gjennom nytt klyngeprogram fra Innovasjon Norge. Det jobbes nå, i samarbeid med RENERGYs medlemmer og partnere, med å utvikle søknaden til Innovasjon Norge.

— Gjennom satsingen vil vi forsterke, og fortsette å skape koblinger på tvers av sektorer, koble relevant spisskompetanse, og realisere medlemmenes ambisjoner innen skalering og/ eller eksport, understreker Bjørdal.

Del: