Hydrogen-strategi i fare for å feile

De fem nasjonale hydrogenknutepunktene ber om utsatt frist for investeringsbeslutning. Årsak: Altfor få kunder. Nå advarer de Stortinget om at Norges hydrogenstrategi står i fare for å feile. Hydrogenknutepunktene i Glomfjord, Rørvik, Hitra, Florø og Agder står alle i det samme dilemmaet. Nå ber de Stortinget om å gi inntil to års utsettelse på oppstartsfristen. […]