Smart, grønn, maritim teknologi på Arendalsuka

Hva skal til for at det skal lønne seg for norske rederier å investere i grønne løsninger og smart teknologi? Sjøtransport har en viktig rolle i det grønne skiftet; Mer gods,- og persontransport på sjø bidrar til reduserte utslipp, mindre trafikktetthet på vei og mer effektiv transport. Men når regelverket henger etter teknologiutviklingen, støtteordningene bommer […]

Nettselskaper tar ny rolle

Nettselskapene Tensio, Elvia og Lnett setter i gang pilotprosjekt som formaliserer en rolle som regionale energikoordinatorer. Hensikten er å gjøre mer effekt tilgjengelig i strømnettet. Gjennom blant annet tettere samarbeid med kundene og bedre samspill med kunder og andre aktører, skal nettselskapene bygge kunnskap, gi nøytral veiledning og finne gode løsninger slik at mer kraft […]