Over 125 millioner kroner til hydrogenknutepunkt i Rørvik

Publisert 24/06/2022

Torsdag kunngjorde Enova en historisk satsing på hydrogen i maritim sektor;  1,12 mrd. kroner deles ut til hydrogenknutepunkt og fartøy. Prosjektet «Hydrogenknutepunkt Rørvik», ledet av NTE og H2 Marine med RENERGY og flere andre sentrale aktører på laget, får støtte på 125,7 millioner kroner.

Illustrasjon: Hyon

I tillegg får klyngemedlem TrønderEnergi og Statkraft støtte til deres prosjekt på Hitra. Flere andre klyngemedlemmer deltar også i de øvrige knutepunkt-prosjektene i Glomfjord, Florø og Kristiansand.

I Rørvik har RENERGY og industripartnerne i forprosjektet «Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked» kartlagt markedet og bygget kunnskap i hele verdikjeden i løpet av det siste året. Allerede neste år skal NTE og H2 Marine sitt pilotanlegg for produksjon, lagring og bunkring av lokalprodusert grønt hydrogen settes i drift, gjennom Pilot-E-prosjektet «UBÅT».

– Med tildelingen forrige uke, følger Enova opp på forbilledlig vis. Nå kan vi oppskalere umiddelbart, og slik får vi nok fart til å få klimagassutslippene ned til de målene vi skal nå innen 2030, sier Thomas Bjørdal, klyngeleder i RENERGY.

Etter planen vil det oppskalerte knutepunkt-anlegget i Rørvik være klart til å forsyne alle typer fartøy og sluttbrukere med hydrogen i 2025. 

– Dette er nok en bekreftelse på at vårt systemperspektiv og klyngens offensive forretningsorientering er riktig – og nødvendig – for å bidra til industrielle løft gjennom det grønne skiftet, fortsetter Bjørdal.

Samlet er investeringene for å realisere prosjektet på mer enn 300 millioner kroner. Enova-støtten utgjør en betydelig risikoavlastning i den kostnadskrevende omstillingen fra fossil til fornybar energi. Resten av kostnadene står prosjektpartnerne for.

– Satsingen som gjøres fra NTE, H2 Marine og de andre partnerne som setter seg i førersetet, er modig og forbilledlig. Noen må våge å gå foran, og de har med dette allerede satt i marsj, forklarer Bjørdal.

– Nå skjer ting fort, prosjektene skal opp med produksjon innen to år, samtidig må det bygges et helt nytt marked for hydrogen som utslippsfritt drivstoff til fartøy langs Norgeskysten. Det betyr utfordringer, krav til samhandling på tvers av sektorer og bransjer, og ikke minst et helhetlig systemperspektiv. Vi står foran en svært spennende tid, sier Bjørdal.

Del: