Rundt 200 millioner kroner til hydrogenknutepunkt i Rørvik og Hitra

Publisert 24/06/2022

Torsdag kunngjorde Enova en historisk satsing på hydrogen i maritim sektor, og bevilget 1,12 mrd. kroner til knutepunkt og fartøy.

Rørvik er et av fem knutepunkt langs kysten som nå kan gå i gang med å bygge produksjonsanlegg for fornybart hydrogen til fartøy. De fem produksjonsanleggene vil etablere en infrastruktur som vil muliggjøre videre teknologiutvikling, og levere drivstoff til syv hydrogendrevne fartøy som også mottok støtte.

– Disse skipene er blant de første i verden til å benytte hydrogen til framdrift, og knutepunktene som nå støttes av Enova vil sørge for at drivstoffet blir tilgjengelig for dem. Til sammen vil knutepunktene ha en kapasitet til å levere hydrogen til mellom 35 og 40 fartøy, sier Nils Kristian Nakstad, adm. Direktør i Enova i en pressemelding.

Banebrytende hydrogenprosjekt

Det er NTE og H2 Marine som står bak pionerprosjektet for hydrogenproduksjon og bunkring på Rørvik. Gjennom forprosjektet «Hydrogenknutepunkt Rørvik – Fra pilot til marked» har industripartnerne sammen med fornybarklyngen Renergy kartlagt markedet og bygget kunnskap i hele verdikjeden.

– Renergy har vært tungt involvert i «Hydrogenknutepunkt Rørvik» helt siden de tidlige avklaringer som førte til oppbyggingen av et solid partnerskap bak pilotanlegget og pilotfartøyet som skal bygges og settes i drift allerede neste år. Med denne tildelingen følger Enova opp på forbilledlig vis, slik at vi kan oppskalere umiddelbart, sier Thomas Bjørdal, klyngeleder i Renergy.

– Slik skal det gjøres, slik får vi nok fart til å få klimagassutslippene ned til de mål vi skal nå innen 2030. Dette er nok en bekreftelse på at vårt systemperspektiv og klyngens offensive forretningsorientering er riktig, og nødvendig for å bidra til industrielle løft gjennom det grønne skiftet, legger Bjørdal til.

Noen må gå foran

Enova-støtten utgjør betydelig risikoavlastning for en krevende omstilling fra fossil til fornybar energi.

I Rørvik Enova støtter Enova et produksjonsanlegg for grønt hydrogen med opptil 125,7 millioner kroner. I prosjektet Hydrogenknutepunkt Rørvik vil NTE og H2 Marine i samarbeid med flere aktører bygge et hydrogenproduksjonsanlegg, for å kunne levere hydrogen til et bredt utvalg av fartøy. På Hitra støtter Enova et produksjonsanlegg for grønt hydrogen med opptil 113 millioner kroner. Produksjonsoppstart planlegges i 2025. Hydrogenknutepunkt Midt-Norge er et fellesprosjekt mellom TrønderEnergi og Statkraft som ønsker å etablere et anlegg for hydrogenproduksjon og -bunkring på Hitra Industripark og Kysthavn, Jøsnøya.

Totalbudsjett per knutepunkt er i snitt 300 millioner kroner. Enova-støtten bærer med andre ord ikke hele byrden.

– Den satsingen som gjøres på dette fra NTE, H2 Marine og TrønderEnergi er modig og forbilledlig. Noen må våge å gå foran, og de har med dette allerede satt i marsj. Nå skjer ting fort, prosjektene skal opp med produksjon innen to år, samtidig må det bygges et helt nytt marked for hydrogen som utslippsfritt drivstoff til fartøy langs Norgeskysten. Det betyr utfordringer, krav til samhandling på tvers av sektorer og bransjer, og ikke minst et helhetlig systemperspektiv! Vi står foran en svært spennende tid, sier Bjørdal.

Dette er bevilgningene:

  • Enova støtter etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten med 669 millioner kroner.
  • Enova støtter sju banebrytende hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med 451,3 millioner kroner.

Se hvilke prosjekter som fikk støtte her.

Del: