Stort engasjement for utslippsfrie tog

Det er fremdeles togstrekninger i Norge som bruker diesel, blant annet Nordlandsbanen. Hvis klimamålene skal nås, begynner det å haste med å ta i bruk andre energiformer som drivstoff. Over 100 personer deltok i januar i et dialogseminar for å diskutere mulige energiløsninger for tog. Møtet ble arrangert av Jernbaneforum Trøndelag i samarbeid med RENERGY. […]

EU foreslår kriterier for grønt hydrogen og nytt AI-regulativ

RENERGY følger med på initiativer, prosjekter og regulatoriske saker som angår hele verdikjeden for fornybar energi og tilhørende teknologier. Her er en oppdatering på grønt hydrogen og kunstig intelligens (AI). Kriterier for produksjon av grønt hydrogen: I desember fremla Europakommisjonen et forslag til kriterier for hvordan grønt hydrogen kan produseres fra fornybar elektrisitet. Forslaget skal […]

Martin er vår nye prosjektkoordinator

Denne uken har vi hatt gleden av å ønske Martin Eriksen Havn velkommen som nyansatt rådgiver i FI og prosjektkoordinator i Ocean Autonomy Cluster og RENERGY. Martin har en bachelorgrad i Innovasjon og prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold. Bachelorgraden handlet om overgangen fra lokalbestemte team til multilokasjonale team, et tema som har blitt høyaktuelt som […]