Rapport: Optimal energibruk på oppdrettsanlegg

Publisert 28/01/2021

I forbindelse med prosjektet «Energi i Havbruk», initiert av fornybarklyngen RENERGY
i samarbeid med havbruksklyngen NCE Aquatech Cluster, er det nå publisert en delrapport.

Hovedformålet med rapporten er å spre kunnskap om energibruk i oppdrettsnæringen, samt øke bevisstheten og identifisere tiltak for mer effektiv energibruk.

Det er store ambisjoner for næringen. I rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» (NTVA og DKNVS, 2012), estimeres et potensial for en femdobling av produksjon av laks og ørret innen 2050. Denne utviklingen forutsetter imidlertid at næringens miljøutfordringer løses, som utfordringer knyttet til lus, miljøpåvirkning fra rømt laks – og klimagassutslipp.

Fortsetter drift av anlegg som i dag, betyr det betydelig økning i utslipp frem mot 2050. Det er derfor avgjørende med utvikling av nye teknologiske- og gode systemløsninger som kan bidra til at havbruksnæringen skal kunne vokse bærekraftig.

Rapporten tar for seg dagens utfordringer når det gjelder energibruk på oppdrettsanlegg, og peker på mulige mulige løsninger for å få ned forbruket.

Hele rapporten finner du her.

Les Teknisk Ukeblads artikkel om rapporten her.

Del: