Paul Ingvar Dekkerhus i Moen Gruppen og Roger Eiternes i Midt-Norsk Havbruk AS. Foto: Torkild Marsdal Hansen