Grønn omstilling: Nøkkelen er solide konsortier

Nøkkelen til å lykkes med innovative grønne prosjekter som ZeroKyst ligger i å bygge slagkraftige samarbeid med aktører fra hele verdikjeden, som skaper forretningsmuligheter og konkurransefortrinn for norsk industri. Grønn plattform-prosjektet ZeroKyst skal gjøre det mulig for nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen å bli helt utslippsfrie. Bak ZeroKyst står et industrikonsortium bestående av tolv industri- og forskningspartnere fra hele landet. […]