NVE med veileder for søknad om nettilknytning av oppdrettsanlegg

Fremover er det forventet en økning i antallet konsesjonssøknader for elektrifisering av oppdrettsanlegg. NVE har derfor samlet all informasjon om nettilknytning av oppdrettsanlegg i en ny veileder på deres nettsider. Energiloven krever konsesjon for å bygge, eie og drive elektriske anlegg. Dette gjelder for alle høyspentanlegg, og enkelte lavspente anlegg. NVEs nye veileder går nærmere inn på […]