Får støtte til prosjekt om klimavennlig utvikling

Publisert 09/11/2020

Kråkøya. Illustrasjon: Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Et nytt prosjekt skal legge grunnlaget for klimavennlig utvikling av Kråkøya kysthavn og nærområdene. Nå har også Trøndelag fylkeskommune og Nærøysund til sammen bevilget 600 000 kroner til et prosjekt.

Nærøysund er landets største havbrukskommune og en stor fiskerikommune med sjømatbedrifter som til sammen omsetter for over seks milliarder kroner. Den omfattende havbruks- og fiskeriaktiviteten skaper store mengder gods som skal fraktes ut av kommunen. Et viktig mål med havneutviklingen er derfor å bidra til å flytte gods fra vei til sjø.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom blant annet Namdalskysten næringsforening, Renergy og Nord-Trøndelag Havn, skal se på hva som skal til for å gjøre havbruks- og fiskeriaktiviteten grønnere.

Målet for prosjektet er å se på hvilke tekniske og markedsmessige muligheter som finnes for klimavennlig utvikling. Prosjektet skal også se på hvilke grep kommunen og andre aktører kan ta for å legge til rette for en klimavennlig utvikling. Denne informasjonen vil være nyttig som underlag i utformingen av ny energi- og klimaplan.

– I Norge er det et nasjonalt mål at utslippene fra transportsektoren skal kuttes med 50 prosent innen ni år. For å komme dit, må vi starte arbeidet med å tilrettelegge for overgangen fra fossilt drivstoff til fornybar energi, allerede nå, sier Thomas Bjørdal i Renergy, Renewable Energy Cluster.

En mulighet for å få ned klimagassutslippene i transportsektoren, er å gå over til hydrogen.

– For mange kan dette virke langt fremme, men det er det ikke, sier Bjørdal.

– Det er flere prosjekter kommer de neste årene, blant annet produksjonsanlegget på Mongstad med Wilhelmsens planer om hydrogendrevet fraktskip mellom Bergen og Stavanger, hydrogenfergene på Vestfjorden, og ikke minst hydrogenfergen på Hjelmelandsambandet som er sjøsatt i disse dager, legger han til.

Forprosjekt

Daglig leder i Namdalskysten Næringsforening, Lars Fredrik Mørch, er svært glad for at både kommunen og fylkeskommunen vil bidra til prosjektet.

– Denne støtten betyr at vi nå får finansiert forprosjektet, sier Mørch.

Forprosjektet skal blant annet se på markedsgrunnlaget, infrastrukturen og aktørene på Kråkøya.

– Dette er en veldig stor satsning, og forprosjektet er bare starten, sier Mørch.

Han mener det er nødvendig å sette inn støtet når det kommer til klimavennlig utvikling.

– Klimamålene er satt, og de må vi forholde oss til. Vi vet ikke hva fasiten er for en klimavennlig utvikling, men vi ønsker å få på plass en infrastruktur gjør det både mulig og lønnsomt å etablere seg på Kråkøya.

Hydrogen på agendaen

Nylig sa regjeringen også at de vil stille krav om hydrogendrift på fergene på Vestfjorden i Norland fra 2024.

– Vi skal jobbe hardt for å dra i gang lignende verdikjeder også i region Midt-Norge, sier Bjørdal.

At prosjektet spesifikt ser på Nærøysund, er ikke tilfeldig.

– Nærøysund er kyst-Norge i miniatyr. De ligger godt plassert i skipsleden, og i nærheten av havna er det mange relevante næringslivsaktører, med både verftsindustri og havbruksnæring, sier Bjørdal.

Prosjektet skal resultere i en rapport og en avsluttende workshop.

– Nye løsninger må bli tatt hensyn til når man planlegger fremtidens infrastruktur. Planprosessen må legge til rette for bruk av fornybare energikilder, sier Bjørdal.

Satsningen på hydrogen har allerede startet i området.

– Et tungt konsortsium jobber allerede med å utvikle en verdikjede for hydrogen med produksjonsanlegg på Kråkøya, og en arbeidsbåt , bygd av Moen Marin og Moen verft, og eid av Midt-Norsk havbruk.

Del: