120 millioner til NorthWind

Publisert 15/12/2020

Equinors Hywind Scotland havvindpark. Equinor er partner i NorthWind. (Foto: Øyvind Gravås/Equinor)

11. desember annonserte Tina Bru at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med til sammen NOK 120 millioner over åtte år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. Renergy er en av partnerne i NorthWind.

– Dette er svært gledelig fordi samarbeidet mellom disse nesten 50 partnerne fra mange ulike bransjer åpner store industrielle muligheter for bedrifter i hele landet. Dette er et viktig bidrag til å forsyne verden med fornybar elektrisitet. Arbeidsprogrammet i NorthWind er banebrytende og visjonært, og skal bidra til verdifulle, radikale, grønne innovasjoner. Jeg vil berømme regjeringen for å ta initiativ til utlysningen av et slikt senter, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. 

– Spydspiss

NorthWind skal gjennom forskning bidra til å kutte kostnader og øke effektiviteten til havvind for å berede grunnen for en konkurransedyktig norsk eksportindustri. Samtidig skal senteret jobbe for å bidra til bærekraftig utbygging av vindkraft på lands og til vanns.

– Dere skal bidra til etableringen av nye grønne arbeidsplasser, og dere skal være en spydspiss for økt eksport, spesielt innen havvind, sa olje- og energiminister Tina Bru da hun presenterte nyheten om støtten til NorthWind.

– For åtte år siden var det unison støtte til vindkraft på land. Vi må sørge for at det om åtte år er bred støtte til vindkraft til havs, og at vi har kommet et godt stykke på vei til å få lønnsom flytende havvind, sa statsråden videre i sin tale.

Gjørv pekte også på at Northwind også vil være positivt for andre næringer.

– Norge er en kunnskapsstormakt innenfor havromsteknologi. NorthWind etablerer et landslag som vil forske frem de nye radikale løsningene som gjør at havvind vil bli en svært viktig del av fremtidens energiforsyning. Kunnskapen utviklet i senteret vil også være verdifull for de andre viktige havnæringene i Norge, sier Alexandra Bech Gjørv.

Forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er tidsbegrensede forskningssentre som har en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. Ordningen finansieres av Norges Forskningsråd.

Senteret ledes av SINTEF sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges Geotekniske institutt (NGI), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Universitetet i Oslo (UiO).

Partnere

De internasjonale assosierte forskningspartnerne er DTU, TNO, Fraunhofer, University of Strathclyde, NREL og NCEPU.

Næringslivspartnere i NorthWind:

 • 4Subsea
 • ABB
 • Aker Offshore Wind
 • Amon
 • Aibel
 • Baker Hughes
 • Cognite
 • DNV-GL
 • Dr. Techn. Olav Olsen
 • Dof Subsea Norway
 • EDR Medeso
 • Energi Norge
 • Energy Innovation
 • Equinor
 • ESVAGT
 • Finnmark Kraft
 • Force Technology Norway
 • Fred Olsen Renewables
 • Fugro
 • GFMS
 • Hafslund Eco
 • Havyard Design &Solutions
 • Hitachi ABB Power Grids
 • Impello
 • Kongsberg Maritime
 • Lundin Energy Norway
 • Lloid’s Register
 • Nexans Norway
 • NKT HV Cables
 • National Oilwell Varco Norway
 • NORWEP Norwegian Energy Partners
 • Norconsult
 • NorSea Group
 • NORWEA
 • Norwegian Offshore wind cluster
 • RENERGY cluster
 • SAP Norway
 • Sogn og Fjordane Energi
 • Statkraft
 • Store Norske Spitsbergen Kullkompani
 • Sval Energi
 • Trønder Energi Kraft
 • Vard Design
 • Windcluster Norway

Del: