120 millioner til NorthWind

11. desember annonserte Tina Bru at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med til sammen NOK 120 millioner over åtte år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker. Renergy er en av partnerne i NorthWind. – Dette er svært gledelig fordi samarbeidet […]

Innspill til arbeidet med nasjonalt veikart for hydrogen

RENERGY har sendt inn innspill til Olje- og energidepartementet i forbindelse med arbeidet med nasjonalt veikart for hydrogen. For ett år siden ferdigstilte fornybarklyngen RENERGY sitt veikart for hydrogen i Trøndelag. Nå har regjeringen bedt om innspill til sitt nasjonale veikart for hydrogen, og RENERGY kommer med 3 tydelig anbefalinger til hvordan en effektiv realisering […]

Energihub for nullutslipp i Trondheim havn – nå er første steg tatt

Hvordan kan en energi- og effektkrevende havn bygge opp et helhetlig, lavutslipp, energisystem? Det er dette Trondheim Havn, sammen med partnerne Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Tensio, Statkraft Varme og Trønderenergi vil finne svaret på. Trondheim kommune har i «Kommunedelplan: klima- og energi 2017 – 2030» en målsetning om å kutte direkte utslipp med 80 prosent […]