Skal gjøre havbruk mer energieffektivt

Elektrifisering av havbruksanlegg kan være utfordrende, blant annet fordi det ofte er lagt opp til at oppdrettselskapene får levert en teknisk løsning som kan være både komplisert og ressurskrevende. Det er også oppdretterne som må ta investeringene og risiko knyttet til overgangen til fornybar energi. Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal arbeide for mer energieffektive løsninger […]