​Røros blir testarena for ny energi- og klimateknologi

Publisert 15/05/2020

Klyngemedlemmene Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen i storskalaprosjektet «Ren Respons», en testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer.

Foto: Tom Gustavsen/Ren Røros

Testarenaen skal være på Røros, hvor det skal installeres både smarthusløsninger, elbilladere, batterier og ny solcelleteknologi. Nye forretningsmodeller skal også utvikles.

Målet er å oppnå en mer effektiv bruk av energi og økt fleksibilitet for forbrukeren, samt bidra til forbedret forsyningssikkerhet. Flere aktører er invitert til å være teknologipartnere, og innbyggerne på Røros blir «grønne testpiloter» som kan bidra til lavere strømregning for seg selv og bedre energiløsninger for andre.

– Dette en unik mulighet for videre grønn vekst for Røros som region og Ren Røros som selskap. I tillegg vil det trolig bety mye for lokal industri og ha en direkte positiv innvirkning på vårt eksisterende kraftsystem, sier Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros AS, i en pressemelding fra Enova.

«Ren Respons» vil kunne bidra til mer fleksible energisystemer som frigjør fornybar energi til sektorene som må elektrifiseres. Erfaringene fra prosjektet kommer til å bidra til reduserte klimagassutslipp, blant annet gjennom mer fornybar kraftproduksjon, mindre behov for oppgradering av strømnettet og elektrifisering av transportsektoren.

– Det er et sterkt team som har funnet sammen. Målet er i første omgang å gjøre Røros grønnere og høste erfaringer av prosessen. Vi har en klar ambisjon om at prosjektet skal munne ut i konkrete og mer energieffektive løsninger, som kan tas i bruk kommersielt, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Ren Respons-prosjektet settes i gang i løpet av mai og skal gå over 3 år. Enova bidrar med omtrent 11 millioner kroner til det samlede budsjettet på 30 millioner kroner.

Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel er alle medlemmer av Fornybarklyngen. I prosjektet skal Powel levere en teknologiplattform som optimaliserer energibruk og energiproduksjon, mens energiaktørene skal utvikle nye forretningsmodeller.

– Det er fantastisk å se at våre medlemsbedrifter går foran og inviterer industrien, næringslivet og innbyggerne lokalt til å være med på utviklingen av grønne innovative løsninger, sier Ole Svendgård, klyngeleder i Fornybarklyngen.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet er det avgjørende at vi klarer å utvikle et fleksibelt og sikkert energisystem. I tillegg til å bidra til reduserte klimagassutslipp, vil prosjektet også gi verdifulle erfaringer i utviklingen av nye forretningsmodeller og verdikjeder som gir lønnsom omstilling og utvikling, sier Svendgård.

Del: