Siemens batterifabrikk i Trondheim åpnet 28. januar

Publisert 01/02/2019

Statsminister Erna Solberg åpnet fabrikken, som med sin batteriproduksjon kan gi et enormt teknologiskifte for nasjonal og internasjonal skipsflåte.

Siemens plasserer seg i sentrum av el-revolusjonen gjennom storsatsingen på batteriproduksjon i Norge. Rundt 100 millioner kroner er investert i den hel-robotiserte fabrikken i Trondheim, som skal produsere batterimoduler både til offshore sektoren og marinemarkedet. Det norske markedet for slike moduler er i vekst, og nå øker også den internasjonale interessen. Potensialet for eksport er også stort.

Vi er i startgropen for å foreta et gigantisk teknologiskifte for hele skipsflåten, sier Siemens i en pressemelding. Markedet har til nå i stor grad vært drevet av elektriske ferger, men også fiskebåter, arbeidsbåter til oppdrettsnæringen og offshoreenheter har potensial for elektrifisering.

Valg av lokalisering for fabrikken skyldes at Norge har tatt en synlig internasjonal posisjon innen elektrifisering, og i Midt-Norge finnes verdensledende teknologi og produksjonsmiljø for elektriske løsninger til skip og offshore. Regionen har også flere aktive næringsklynger både innen fornybar energi, havbruk og maritim sektor. En norsk offensiv politikk og støttetiltak for lavutslippsløsninger bidrar også til at regionen er riktig lokalisering for fabrikken.

Til MyNewsDesk sier sier adm. direktør Anne Marit Panengstuen i Siemens:

– I Trondheim har vi bygd opp et kompetansesenter for elektriske og hybride løsninger som har imponert den globale konsernledelsen så mye at vi har fått ansvaret for å lede utviklingen av våre nye batterisystemer.

Siemens er partner i Fornybarklyngen.

Del: