June 2019

Prosjekt “Veikart hydrogen” starter opp

Gjennom hydrogenprosjektet “Veikart hydrogen” ønsker vi å bringe Trøndelag nærmere en fremtid med nullutslippstransport.  Prosjektet skal kartlegge og vurdere potensial for hydrogeninfrastruktur i Trøndelag. Trøndelag fylkeskommune står bak prosjektet, som ledes av Fornybarklyngen. I fornybar energi ligger det store muligheter for innovasjon og nye forretningsmuligheter, og energisystemer er i stadig endring. Fornybarklyngens målsetning er …

Prosjekt “Veikart hydrogen” starter opp Read More »

God deltakelse på Fornybarklyngens årsmøte

Nær 40 deltakere var med da Fornybarklyngen arrangerte årsmøte med påfølgende fagseminar onsdag 12. juni. Fornybarklyngen består i dag av over 50 store og små bedrifter og organisasjoner som sammen dekker hele verdikjeden for fornybar energi. Ytterligere 20 aktører har bidratt i prosjekter og workshops i løpet av de siste 12 månedene. Klyngen ble etablert …

God deltakelse på Fornybarklyngens årsmøte Read More »