Trondheim får Smart City prosjekt

Publisert 08/08/2018

Trondheim kommune og NTNU sitt smart city prosjekt «+ CityxChange» har i sterk konkurranse nådd til topps i EUs forskning og innovasjonsprogram Horizon 2020.

Sammen med den irske byen Limerick har Trondheim søkt om å bli en “Smart City” innenfor EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Sju europeiske byer og 25 små og store bedrifter og organisasjoner lokalt og i Europa er involvert i søknaden.

Lokale energisystemer i form av såkalte Positive Energy Blocks, og utvikling og demonstrasjon av slike, er hovedtemaet i prosjektet. Arbeidet er blitt ledet og koordinert av NTNU. Smartby-prosjektet har en varighet på 5 år, og får 20 millioner Euro fra EU. I tillegg bidrar prosjektpartnerne med 10 millioner Euro.

Mer informasjon om prosjektet: https://cityxchange.eu/

Pressemeldinger: Trondheim kommune og NTNU

Del: