Ny rapport: Hydrogen til hurtigbåter

En studie på hydrogenforsyning, kaianlegg og sikkerhet laget av SINTEF og Greensight for Trøndelag fylkeskommune Trøndelag Fylkeskommune ønsker å omstille hurtigbåtene på strekningen Trondheim – Kristiansund til nullutslipp fra neste kontraktsperiode som starter 1. januar 2022. Hydrogenteknologi kan muliggjøre denne omstillingen, men hva er den beste løsningen for hydrogenforsyning? Er kaianleggene egnet for bunkring av […]

Trondheim Smart City 2050

Trondheim kommune og NTNU søker for tredje gang EUs Horisont 2020 program om å bli Smart City. Trondheim og Limerick (Irland) skal være fyrtårnsbyer innen smart og bærekraftig byutvikling. Fem følgebyer og en rekke industrielle partnere er også involvert. De fem følgebyene er Sestao i Spania, Mesto Pisek i Tsjekkia, Smolyan i Bulgaria, Alba Iulia […]

Norge skal ta en ledende rolle innen elfly

Kommersielle ruter med elfly kan komme før 2030. Norges luftsportforbund og Avinor har kjøpt det første elektriske flyet og det kommer til Norge sommeren 2018. Med elektriske fly åpner det seg helt nye muligheter i luftfarten, og flere internasjonale produsenter jobber intenst med å utvikle elfly. Det er grunn til å tro at de første […]