Utviklingskontrakt for utslippsfri hurtigbåt

Trøndelag fylkeskommune utlyser utviklingskontrakt for utvikling av fremtidens nullutslipps hurtigbåt. Trøndelag fylkeskommune inviterer til deltagelse i før-kommersiell anskaffelsesprosess. Det vil bli gjennomført en konkurranse om ide og løsning for fremtidens nullutslipps hurtigbåt som skal betjene fylkeskommunenes tjenestebehov. Leveransen består av en konseptkonkretisering/prosjektbeskrivelse og en prosjektgjennomføring. Formålet med prosjektgjennomføringen vil være å demonstrere  at drift av […]

Fem av ni Pilot-E tildelinger til medlemmer i Fornybarklyngen

Etter hard konkurranse er Asko, Kongsberg Digital, Powel, Siemens og TrønderEnergi blant de ni som er tildelt støtte fra Pilot-E programmet. Etter hard konkurranse har ni prosjekter ledet av næringslivet mottatt 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem. Fem av de ni prosjektene ledes av medlemmer […]

Energiutredning for Granåsen

Fornybarklyngen deltar i energiutredning for å finne innovative energiløsninger for Granåsen idrettsanlegg frem mot et mulig VM i 2023 Trondheim kommune har i samarbeid med SIAT – Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU satt i gang en energiutredning for idrettsanlegget Granåsen. Utredningen skal danne grunnlag for innovative anskaffelser og utviklingskontrakter av/for energiløsninger i utbyggingen […]

ASKO åpnet hydrogenstasjon på Tiller

Desember 2017 åpnet anlegget som skal forsyne drivstoff til landets første lastebiler med hydrogendrift. Da ASKO i desember satte sin hydrogenstasjon i drift Trondheim, ble dette den første av sitt slag utenfor Oslo-området og Herøya. 10 hydrogendrevne trucker kommer i drift på nyåret, mens trailere og større lastebiler kommer etter i 2018. – Vi har […]

Energi blir en tjeneste

«Energi blir en tjeneste» sa konsernsjef Christian Stav i NTE til 40 tilhørere under frokostmøte i regi av Fornybarklyngen. Temaet var synet på fremtiden innen fornybar energi og Stav pekte på at strøm i form av kWh er et lavinteresseprodukt hvor det bare konkurreres på pris. Han forventer at effekt vil bli likeså viktig som […]