Studentsamarbeid

Har du en idé eller problemstilling du vil ha innspill på? Hva med å la studenter jobbe med den? Fornybarklyngen samarbeider med NTNU Engage om kobling mellom næringsliv og undervisning, slik som formidling av studentoppgaver, sommerstudenter og undervisningsopplegg. I januar kjøres faget Eksperter i team og da etterspørres oppgaver eller problemstillinger som kan passe innunder […]

Nytt selskap innen mikronett

TrønderEnergi og Powel har etablert selskapet Utgard Microgrid som skal levere tjenester innen design, planlegging og drift av mikronett. Selskapsetableringen kommer som en følge av økt vekt på samarbeidsrelasjoner innen den Trønderske fornybarklyngen for å utvikle fremtidige forretningsmodeller. Det er planlagt investeringer for mer enn 100 milliarder kroner i det norske strømnettet i årene som […]