Trondheim legger til rette for hydrogen

Rådmann Trondheim kommune

Hydrogen blir nødvendig i nullutslippssamfunnet og noen må gå foran Trondheim kommune har startet et prosjekt for å etablere et marked for hydrogendrivstoff i Trondheim. Det starter med at Sintef skal vurdere mulighetene og utfordringene i samarbeid med de kommunale enhetene Trondheim Eiendom og Trondheim bydrift, i tillegg til Trondheim Renholdsverk og TrønderTaxi. – Trondheim […]